Tutkimus tehdän valitusta lähdeaineistosta (lähteet kiinnostavan ongelman avaamasta näkökulmasta (tutkimustehtävä) analysoimalla aineistoa ja tekemällä siitä johtopätöksiä (metodi). Tehtävän ilmoituksessa käytetyt, asian ymmärtämisen kannalta keskeiset käsitteet on myös märiteltävä ainakin alustavasti tehtävän ilmoituksen yhteydessä. Tässä mainittujen seikkojen liittäminen johdantoon on usein työlle eduksi, mutta ei työn onnistumisen kannalta aivan välttämätöntä. Luetteleminen ei välttämättä edellytä esimerkiksi kaikkien yksittäisten asiakirjojen tai teosten luettelemista (sen voi tehdä alaviitteessä) vaan vaikkapa lähdeaineistoon kuuluvan erityyppisen materiaalin kuvailemista. Lähteiden esittelyn yhteydessä on puututtava myös lähdeaineistoon mahdollisesti liittyviin ongelmiin, joita ovat esimerkikisi asiakirjojen käyttön liittyvät ongelmat, valintakriteerit, mahdolliset puutteet ja "aukot kiistanalaisen henkilön tuotannon asema, henkilön ajattelussa tapahtuneet muutokset sekä lähdeaineiston hajanaisuus. Systemaattisen teologian töissä tämä tarkoittaa kuvausta siitä, kuinka ilmoitettu tehtävä on toteutettu tutkimusmateriaalissa. Taustaluku eroaa työn varsinaisista luvuista siinä, että se ole kirjoittajan tekemä tutkimusta vaan perustuu muiden tekemiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tästä käy ilmi tutkimuksen teema ja sen tutkimisen mielekkyys. Tutkielmassa on oltava yksi tehtävän asetus ja se on ilmoitettava yhdessä johdannon kohdassa eikä ripottelemalla osatehtäviä pitkin johdannon sivuja. Aiemman aiheeseen liittyvän tutkimuksen (jos sellaista on) tulosten esittely. Tutkielman johdanto, johdanto on työn tärkein yksittäinen osa. Yksinkertainen ja selkeä kuvaus siitä, kuinka tutkimuksessa tehdän se, mitä tehdän, riittä. Kolmanneksi se näyttä, kuinka tekijä liittä tutkimuksensa laajempaan tutkimusaiheesta käytävän tieteelliseen keskusteluun. Luku muodostaa silti omaleimaisen tutkimuksellisen kokonaisuuden; onhan se laadittu juuri kyseisen tutkimuksen ymmärtämistä silmällä pitäen.

Seksi foorumi seksitreffit vantaa

Taustaluku voi koostua muutamista, aihepiiriltän erillisistä alaluvuista. Metodin ilmoitus on usein vain muutaman virkkeen mittainen. Tämän vuoksi työn alkuun kannattaa laatia lyhyt, kiinnostusta herättävä johdatus aiheeseen. Tarpeelliset lisätiedot, joita ei voi luontevasti sijoittaa tekstin joukkoon, voi kirjoittaa alaviitteisiin. Johdantoluku voi rakenteeltaan olla seuraavanlainen:. Jos tutkimuksen ymmärtämistä helpottavaa taustatietoa ei ole paljon, taustalukua ei kannata laatia. Systemaattisessa työssä taustaluku voi olla historiallinen; se valottaa lukijalle tutkimuksessa käsiteltävän aiheen historiallista taustaa. Johdanto kirjoitetaan työn loppuvaiheessa, vaikka se luetaankin tutkimuksesta ensimmäisenä. Tehtävän ilmoituksen muotoiluun kannattaa kiinnittä paljon huomiota ja siinä tulee pyrkiä mahdollisimman suureen yksiselitteisyyteen. Muuta johdantoon sijoitettavaa, edellä kuvattujen kolmen välttämättömän ainesosan lisäksi johdannossa voi lisäksi esitellä aihepiiriin liittyvä, työssä käytettyä tutkimusta ja aiheesta aiemmin käytyä keskustelua sekä kuvata lyhyesti tutkimuksen kulun. Kirjoittajan näkökulmasta johdanto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden koetella itseän: pystynkö helposti muotoilemaan sen, mistä tutkimuksessani on kysymys ja kuinka tutkimukseni suoritetaan (oikeastaan: on jo suoritettu) ja osaanko ilmaista tämän niin selvästi, että myös tutkimustani tuntematon lukija pystyy asian ymmärtämän. Tehtävän ilmoitus, tehtävän voi töksäyttä heti työnsä ensimmäisessä virkkeessä.

olisi vielä tehty ja prosessin aloitusta vasta. Johdannossa on hyvä selvittä aiheen rajausta ja sitä miten opinnäytteen aihe. Toiseksi johdanto paljastaa, kuinka tekijä ymmärtä tutkimuksen ja tutkimisen. Amatöri Alastonkuvat Ilmaiset Seksi Amatöri Alastonkuvat Sex video ilmainen gsm kuuntelulaite / Voksen joensuu Netin, pornovideot Best Anime Porn Homoseksuaaliseen - Miehet Johdanto kirjoitetaan työn loppuvaiheessa, vaikka se luetaankin tutkimuksesta. Kirjoittaminen on prosessi, joka etenee usein monenlaisten vaiheiden kautta:. Kennuksia, ottaa pois jotain epäoleellista, ja kirjoittamisen avulla on hyvä kirkas- taa omaa. Aiemman tutkimuksen esittely / Teoreettinen tausta. Sitä, millaista tietoa tuotetaan ja miten sitä yhteiskunnassa hyödynnetän.
Call girls helsinki erotiikka novelli

Tutkimuksen kulun kuvaaminen tarkoittaa kuitenkin vain yleistä lukujen juonen selostamista. Tehtävä voi kuitenkin olla moniosainen. Tätä kutsutaan lähdekritiikiksi ja siitä tunnistaa asiansa osaavan tutkijan. On huomattava, että metodin ilmoitus ei tarkoita samaa kuin tutkimuksen kulun kuvaaminen, josta on enemmän kohdassa "Muuta johdantoon sijoitettavaa". Toiseksi johdanto paljastaa, kuinka tekijä ymmärtä tutkimuksen ja tutkimisen. Nämä elementit vastaavat tämän luvun kohdassa "Referointi, analysointi ja johtopätösten tekeminen" kuvattuja tutkimuksen "osia". Jos tehtävä koostuu osista, johdannon tehtävän ilmoituksessa on selostettava, kuinka tehtävän osat liittyvät toisiinsa ja millaisen kokonaisuuden ne muodostavat. Ne tiedetän vasta lopussa ja kootaan yhteen loppukatsauksessa. Kuvaus puolestaan voi koskea lähteiden luonnetta (asiakirjoja, X:n tuotanto, valittua aihepiiriä koskeva kirjallisuuskooste laajuutta ja kattavuutta. Tästä syystä voi olla vaikeata pitä myöskän hänen omaa, johdannon jälkeen seuraavaa työtän tutkimuksena. Taustalukua ei tarvita, jos tutkimuksen ymmärtämisen kannalta tarpeelliset tiedot voi liittä luontevasti tutkimuksellisiin lukuihin näiden tietojen haittaamatta tutkimuksen kulkua. Vasta kun tutkimus on suoritettu loppuun, voidaan sanoa, mikä se on ja mitä se koskee. Se paljastaa tekijästä kolme tärkeätä asiaa; ensiksikin sen, onko tekijä osannut asettaa tutkimuksensa lähtökohdaksi kiinnostavan tutkimuksellisen kysymyksen ja muotoilla siitä tutkimusongelman. Siinä on kuitenkin välttämättä oltava kolme asiaa: tehtävän ilmoitus, metodin ilmoitus ja tutkimuksen lähteiden esittely.